پانل‌های تخصصی پنجمین سمپوزیوم بین‌المللی ایران ۱۴۰۴

پانل تخصصی نخست

  • روش‌های ضروری برای کاهش آلودگی‌های زیست محیطی

پانل تخصصی دوم

  • درس آموخته‌های صنعت پتروشیمی در حوزه محیط زیست

پانل تخصصی سوم

  • برنامه کمک‌های کوچک تسهیلات محیط زیست جهانی _ برنامه توسعه سازمان ملل متحد